Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauki i Sztuk organizuje spotkania matematyków, które odbywają się w sali audytoryjnej im.profesora W. Danka na Uniwersytecie Pedagogicznym. Uczniowie naszej szkoły uczestniczą  w tych zajęciach.

 19 stycznia wykład„ O liczbach i królikach”, poprowadził dr Dominik Kwietniak.  Spotkanie  było ciekawą podróżą po osi liczbowej , od liczb naturalnych do liczb zespolonych. Zastanawialiśmy się nad powodem wprowadzenia liczb ujemnych, rzeczywistych, zespolonych. W drugiej części wykładu, rozmawialiśmy o  funkcji przyrostu naturalnego królików w zależności od czasu. Spotkanie zakończyło się rozważaniami na temat zbioru Julii stworzonego przez matematyka francuskiego Gaston Maurice Julia. W galerii możecie zobaczyć przykłady tego zbioru.