W ciągu kilku ostatnich dni  można było dwukrotnie  spotkać XVI LO na targach edukacyjnych.
  

  23 lutego mogli nas zobaczyć uczniowie gimnazjów nowohuckich i między innymi
 z Brzeska, Woli Batorskiej, Igołomi, Staniątek, Radziemic, Wawrzeńczyc, Luborzycy, Niedźwiedzia, Iwanowic. Nasze stoisko oczekiwało na kandydatów podczas IX Prezentacji Nowohuckich Szkół Ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół Ekonomicznych Nr 2. W tym roku kandydaci mogą wybrać profil policyjno- wojskowy, psychologiczno- pedagogiczny, artystyczny lub prozdrowotny.Oferta każdej z klas wzbogacona jest o atrakcyjne zajęcia dodatkowe. Uczniowie klas mundurowych przygotowali dla młodszych kolegów pokaz umiejętności ogólnowojskowych oraz samoobrony. Obydwa cieszyły się dużym powodzeniem.
    2 marca mogliśmy spotkać się z gimnazjalistami z Waganowic, Poskwitowa, Raciborowic, Naramy, Więcławic i Michałowic podczas Gminnych Targów Edukacyjnych w Zespole Szkół w Michałowicach. Zapraszamy do galerii zdjęć,a przede wszystkim na kolejne dni otwarte w XVI LO
28 marca ,25 kwietnia ,6 maja ,30 maja.
                 Wszystkich serdecznie zapraszamy.