Jak co roku w naszej szkole odbyły się zmagania z Pismem Świętym. Zgłosili się do niego uczniowie klas pierwszych i drugich naszego liceum.

  Pierwszy etap odbył się 14 marca. Troje najlepszych przedstawicieli każdej ze szkół przechodzi do kolejnego etapu, na poziomie swoich diecezji (25 IV 2017), a następnie ma szansę awansować do dwudniowego finału konkursu, który odbędzie się 5–6 czerwca 2017 r. w Niepokalanowie.
Tegoroczny zakres konkursu obejmuje: Księgę Daniela i Apokalipsę św. Jana  wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem.
Najlepsi mają szansę na zdobycie indeksów uprawniających do podjęcia studiów w wielu renomowanych uczelniach wyższych, bez egzaminów wstępnych, na kilkunastu kierunkach kształcenia, takich jak: teologia, filozofia, historia, ale również politologia, dziennikarstwo, socjologia, italianistyka i filologia angielska. Ponadto na zwycięzców i ich katechetów czekają zagraniczne pielgrzymki i atrakcyjne upominki rzeczowe.