14 czerwca w XVI LO w Krakowie miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy poświęconej Franciszkowi Banasiowi pt. „Franciszek Banaś- policjant, żołnierz AK, Tata…”. Na tę uroczystość została zaproszona Pani Anna Sikora- córka naszego bohatera.

 Celem tego wydarzenia było uczczenie sylwetki samego Franciszka Banasia oraz innych granatowych policjantów, by pamięć o nich nigdy nie zginęła, i abyśmy my, młodzi ludzie- mieli świadomość.
W otwarciu wzięła udział Pani Anna Sikora, Jej wnuk, przedstawiciele WKP,  dyrekcja ZS nr 19 w Krakowie, nauczyciele oraz uczniowie.
Zanim przeszliśmy do odsłonięcia wystawy, zgromadzonym przybliżyłyśmy obraz osoby Franciszka Banasia, o którym można przeczytać na wystawie. Następnie przedstawiłyśmy krótki fragment naszej pracy- filmu krótkometrażowego. Po tym poprosiłyśmy naszego głównego gościa- Panią Annę, by dokonała uroczystego odsłonięcia wystawy. Emocji nie było mało… wzruszenie i łzy na twarzy Pani Sikory dało nam do zrozumienia, że ten moment był dla Niej niezwykle ważny. Po odsłonięciu wręczyłyśmy Pani Annie kwiaty i podziękowanie za poświęcony czas, za rozmowę, za cenne informacje, bez których nie dokonałybyśmy czegoś tak wspaniałego.
Następnie Pani Agata Stankiewicz zaprosiła wszystkich do sali, by porozmawiać o refleksjach i wnioskach, które wyciągnęłyśmy na podstawie tego projektu. Na sam koniec, jako wisienkę na torcie, poprosiłyśmy Panią Annę o zabranie głosu. Pani Sikora przestawiła nam jak rozpoczęła się wojna, jak ona i jej rodzina radziła sobie w czasie okupacji niemieckiej. Opowiadała o swoim ojcu, policjancie II RP oraz policjancie granatowym .My, zasłuchani w jej opowieść, przestaliśmy liczyć czas, który bardzo szybko nam upłynął na tej żywej lekcji historii. Mieliśmy również okazję zobaczyć pamiątki, które zachowały się po wojnie takie jak: medale przyznane dla Franciszka Banasia, książkę wydaną na podstawie wspomnień Banasia oraz rodzinne zdjęcia. Nasi koledzy i koleżanki zadawali pytania.
Jako młodzież możemy być dumni z naszej historii, a przede wszystkim z ludzi, którzy walczyli o naszą wolność, o pokój, o nasz kraj. Jesteśmy zaszczyceni, że mogliśmy uczestniczyć w żywej lekcji historii, ponieważ jest ona fundamentalna w tworzeniu się miłości do ojczyzny, do poświęcenia w imię wyższych celów. Jesteśmy ostatnim pokoleniem, które ma okazję spotkać się z tymi ludźmi, którzy mają wiele do powiedzenia- wystarczy chcieć. Ten projekt to przede wszystkim zbliżenie się do ludzi, którzy tę historię tworzyli.

Karolina Jachimczyk